De Burgerraad

Wie?

De Burgerraad voor het klimaat bestaat uit 100 willekeurig gelote personen. Deze groep wordt elk jaar vernieuwd om de duurzaamheid van de Raad te waarborgen. Omdat het belangrijk is dat iedereen een stem heeft, zal de Raad proberen om steeds zoveel mogelijk de Brusselse bevolking te vertegenwoordigen.

Wat?

Elke cyclus behandelt de Raad een door de vorige Raad vastgesteld thema. Het doel is te debatteren en voorstellen te formuleren over cruciale kwesties: hoe willen we leven in 2050? Hoe gaan we ons verplaatsen? Hoe gaan we wonen? En vooral, wat hebben we op korte en middellange termijn nodig om daar te landen?

Omdat deelname aan de Raad een echte verbintenis is en tijd vraagt, zal elke deelnemer een vergoeding krijgen voor het verrichte werk.

Hoe ?

Loting

10.000 willekeurig gelote Brusselaars zullen een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Raad. Op basis van de positieve antwoorden en van sociaal-economische criteria (geslacht, leeftijd, woonplaats, opleidingsniveau, beroep, enz.) worden bij een tweede loting de 100 deelnemers geselecteerd.

Opleiding

Voordat de discussies beginnen, krijgen de 100 deelnemers een intensieve opleiding over het onderwerp. Deskundigen uit de overheidssector, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld presenteren om beurten inspirerende voorbeelden en gaan met de deelnemers in gesprek.

Debat en overleg

Aan het eind van de opleiding zijn de deelnemers deskundigen op het gebied van het thema dat in de Raad zal worden besproken. Hierna is het tijd voor het debat. Er wordt een eerste ontwerp van de gemeenschappelijke visie voor 2050 opgesteld.

Aanbevelingen

De Assemblee stelt de visie voor 2050 op, bekrachtigt deze en doet een reeks aanbevelingen. Een document met deze resultaten wordt aan de regering bezorgd.

Opvolging annbevelingen

De administratie zal de haalbaarheid van de voorstellen onderzoeken, de bevoegde minister(s) zal (zullen) beslissen over de follow-up van de aanbevelingen en deze meedelen. Tegelijkertijd zullen leden van de Raad, die worden geloot, er gedurende een jaar op toezien dat er daadwerkelijk gevolg wordt gegeven aan de aanbevelingen.

Thematisch

Het te bespreken thema wordt door de Raad zelf vastgesteld, behalve in het eerste jaar. Vanaf de tweede cyclus bepaalt en formuleert een groep van personen uit de eerste cyclus de onderwerpen die aan de volgende Raad zullen worden voorgelegd. Om dit werk te vergemakkelijken, zal deze groep zich eerst laten inspireren door een reeks actoren (verenigingen, deskundigen, enz.).

Cyclus 1: de leefomgeving

Hoe wonen in de stad om de klimaatuitdagingen tegen 2050 het hoofd te bieden?

Welke maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de leefomgeving van goede kwaliteit, betaalbaar en in respect met het milieu kan zijn en dat iedereen er in waardigheid kan leven?

Wilt u meer weten over het thema en het werk van deze eerste cyclus?

Nieuwsbrief

Ik abonneer me op de nieuwsbrief van de Burgerraad voor het klimaat.

De gegevens die u ons verstrekt worden uitsluitend gebruikt om uw verzoek te verwerken.
Zie voor meer informatie ons beleid inzake gegevensbescherming.

Contact

Burgerraad voor het klimaat

Secretariaat: Merlijn De Rijcke – Leefmilieu Brussel

contact(at)klimaatraad.brussels

Pershoek