Wettelijke bepalingen

 

Gebruiksvoorwaarden van de website met betrekking tot de Burgerassemblee voor het klimaatt

Het interactieve platform met betrekking tot de Burgerassemblee voor het klimaat is bedoeld voor de uitwisseling van documenten en informatie. Uitnodigingen voor evenementen worden ook via dit platform verstuurd.
Het gebruik van de informatie op deze website is toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd, op voorwaarde dat de website als bron wordt vermeld en dat de onderstaande gebruiksvoorwaarden worden nageleefd.
Leefmilieu Brussel ziet erop toe dat de informatie op de website zo correct en actueel mogelijk is. Leefmilieu Brussel kan evenwel niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten die op de website zouden staan.
Leefmilieu Brussel probeert een maximale en continue beschikbaarheid van de website te waarborgen. Hij is evenwel niet immuun voor technische defecten: Leefmilieu Brussel wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van onbeschikbaarheid van de website, ongeacht de duur ervan.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Leefmilieu Brussel (Afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen) in het kader van de uitvoering en opvolging van de Burgerassemblee voor het klimaat.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens hoofdzakelijk wanneer u een account aanmaakt op het online platform forum.assembleeclimat.brussels, overeenkomstig artikel 6, 1, a) van de AVG, voor de volgende doeleinden in het kader van het beginsel van burgerbijdrage bedoeld in artikel 1.2.5, §2, 3° BWLKE:

 • Een systeem opzetten dat uitwisseling tussen de verschillende leden van de Assemblee mogelijk maakt;
 • U op de hoogte houden van de ontwikkeling van het project;
 • U uitnodigen voor de openbare vergaderingen;
 • U om uw mening vragen.

Verwerkte gegevens

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Identificatiegegevens:
  • Naam, voornaam;
  • E-mailadres;
  • Gebruikersnaam;
 • Uitwisseling van informatie over een thema met de andere leden;

Het bewaren van gegevens

Uw gegevens met betrekking tot het aanmaken van een account op het platform worden 18 maanden bewaard.

Uw rechten uitoefenen

U kunt uw rechten op grond van de AVG uitoefenen door contact met ons op te nemen:

 • Per e-mail: contact@assembleeclimat.brussels of contact@klimaatraad.brussels ;
 • Per post:
  Leefmilieu Brussel
  Afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen
  Havenlaan 86C/3000
  1000 Brussel

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

  • Inzage van uw persoonsgegevens: we verstrekken u een kopie van de persoonsgegevens die we verwerken in het kader van de Burgerassemblee voor het klimaat;
   Rectificatie van uw persoonsgegevens: indien u van mening bent dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u vragen deze te corrigeren of informatie toe te voegen;
  • Verwijdering van uw persoonsgegevens: u kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen;
  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen elke verwerking op basis van de uitvoering van een taak in de uitoefening van het openbaar gezag en in het algemeen belang op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie. Wij stoppen de verwerking van uw gegevens als u hiertegen om gegronde redenen bezwaar maakt;
  • Beperking van de verwerking: u kunt vragen om opschorting van de verwerking terwijl wij uw verzoek om rectificatie van uw gegevens onderzoeken of uw recht op bezwaar uitoefenen

Gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming mocht u vragen hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens:

 • Per e-mail: privacy@environnement.brussels ;
 • Per post:
  Leefmilieu Brussel
  Privacy
  Havenlaan 86C/3000
  1000 Brussel

Contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Indien u dit wenst, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 • Per e-mail: contact@apd-gba.be ;
 • Per post:
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Persstraat 35
  1000 Brussel

Cookiebeleid

Het surfen op de website gaat gepaard met het gebruik van de volgende cookies

 

1. Cookies die nodig zijn voor de werking van de website

 

Er is geen toestemming vereist voor de volgende cookies

Benaming : Orejime; Bewaartijd : 365 dagen; Doel : Registreert een unieke gebruikersnaam, gebruikt om statistische gegevens te genereren over de wijze waarop de gebruiker de website gebruikt

 

2. Cookies de mesure d’audience

 

Om de website aan te passen aan de vragen van de bezoekers, meten we de activiteit van de bezoekers op de website d.m.v. Google Analytics en Matomo.

Benaming Bewaartijd Doel
_pk_ses 30 minuten Cookies met een korte levensduur die worden gebruikt om tijdelijk gegevens van het bezoek op te slaan
_pk_ref 6 maanden Gebruikt om de attributie-informatie op te slaan, de referrer die initieel gebruikt werd om de website te bezoeken
_pk_id 13 maanden Gebruikt om enkele gegevens over de gebruiker op te slaan, zoals het unieke bezoekers-ID
_ga 26 maanden Registreert een unieke gebruikersnaam, gebruikt om statistische gegevens te genereren over de wijze waarop de gebruiker de website gebruikt
_gid 26 maanen Registreert een unieke gebruikersnaam, gebruikt om statistische gegevens te genereren over de wijze waarop de gebruiker de website gebruikt
_gat Duur van de sessie Gebruikt door Google Analytics om het percentage zoekopdrachten bij de server te controleren

We verzamelen ook uw IP-adres om te bepalen vanuit welke stad u inlogt. Deze wordt onmiddellijk anoniem gemaakt na gebruik. Leefmilieu Brussel kan dus in geen geval natuurlijke personen identificeren via deze weg.
U kan ervoor kiezen de cookies die door Google Analytics worden geplaatst over het algemeen te weigeren via de beschikbare procedure.

 

3. Reclamecookies

 

Benaming : _fbp ; Bewaartijd : 36 maanden; Doel : De Facebook-pixel identificeert de gebruikers afkomstig van een Facebookpagina om de impact te meten van de sensibiliseringscampagnes gelanceerd door Leefmilieu Brussel.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

U hebt het recht om de informatie op deze portaalsite voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Leefmilieu Brussel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de merken en logo’s op onze website met toestemming van hun eigenaars gebruikt worden. Deze kunnen door eigendomsrechten beschermd zijn. Zij mogen bijgevolg zonder hun toestemming niet gebruikt worden.

Datum van bijwerking : 13/10/2022

Nieuwsbrief

Ik abonneer me op de nieuwsbrief van de Burgerraad voor het klimaat.

De gegevens die u ons verstrekt worden uitsluitend gebruikt om uw verzoek te verwerken.
Zie voor meer informatie ons beleid inzake gegevensbescherming.

Contact

Burgerraad voor het klimaat

Secretariaat: Merlijn De Rijcke – Leefmilieu Brussel

contact(at)klimaatraad.brussels

Pershoek